Mesdžid Koprivci

Mesdžid Koprivci
Izvođenje elektro radova na rasvjeti i ozvučenju, gromobranska instalacija sa atestnom dokumementacijom.
Ugradnja i testiranje rashladnih uređaja – Klima.