SRC Tešanj

Sportsko rekreacioni centar Tešanj
Zamjena rasvjete na stubovima sa novim led raflektorima.