SRC Tešanj

Sportsko rekreacioni centar Tešanj Zamjena rasvjete na stubovima sa novim led raflektorima.

Mesdžid Koprivci

Mesdžid Koprivci Izvođenje elektro radova na rasvjeti i ozvučenju, gromobranska instalacija sa atestnom dokumementacijom. Ugradnja i testiranje rashladnih uređaja - Klima.